Terapie funkčních poruch dle profesora Lewita

Diagnostika a terapie pohybového systému s využitím technik měkkých tkání (manuální uvolnění reflexních změn v kůži a podkoží), postizometrické relaxace (ovlivnění reflexních změn ve svalech) a mobilizací kloubů.

Cena: individuální

Objednat
 

Přístup Clary Lewitové (fyzioterapie funkce)

Clara Lewitová vychází při své práci z vnímání a pozorování lidského těla a jeho funkcí. Sleduje, která část těla je v malém, velkém nebo optimálním napětí a jak si stojí ke zbytku těla.
Při terapii využívá techniku jemných dotyků, kterými napětí optimalizuje. Stabilizuje klouby, pracuje s chodidly a vnímáním dotyků. Učí pacienta, jak vnímat své tělo a jak s ním zacházet, aby dlouhodobě minimalizoval nebo úplně vyléčil své obtíže.

Cena: individuální

Objednat
 

Vojtova metoda

Využívá se u dětí i dospělých, např. při opožděném vývoji kojenců nebo u neurologických a ortopedických onemocnění. Cílem metody je nácvik základního pohybového stereotypu prostřednictvím tzv. reflexního plazení a otáčení.

Cena: individuální

Objednat
 

Koncept manželů Bobathových

Klade důraz na osobní pohybové potřeby klienta. Využívá se při poškození centrálního nervového systému dospělých i dětí – např. cévní mozkové příhody, DMO, traumata hlavy, aj.

Cena: individuální

Objednat
 

PNF

Metoda povzbuzuje správnou funkci nervů a svalů stimulací různých neurologických drah. Pohyby, které technika používá, byly převzaty z přirozených pohybů zdravého člověka. Metoda je využitelná pro poruchy nervové soustavy a pohybového aparátu, bolestivé stavy.
Koncept BPP (koncept Jarmily Čápové)
Vychází z vývoje člověka během prvního roku života. Terapie je zaměřena na správné provedení pohybu, při němž nedochází k poškození kloubů, ovlivňuje nervový a svalový systém. Koncept je vhodný pro pacienty s těžkými poškozeními nervového a pohybového systému, ale i k zmírnění bolestí pohybového aparátu a ovlivnění dýchání, využívá se také u dětí.

Cena: individuální

Objednat
 

Metodika Ludmily Mojžíšové

Metoda ovlivnění funkčních poruch v oblasti žeber, pánve a páteře, která zahrnuje také sadu cviků, jež pacient vykonává denně. Metoda je určena pacientům s bolestmi zad i pacientkám s gynekologickými potížemi (neplodnost, bolestivá menstruace, sexuální obtíže).

Cena: individuální

Objednat
 

Škola zad

Terapeutický program, který má za cíl odstranit chyby, jichž se lidé dopouštějí při běžných činnostech (nesprávné držení těla, zvedání břemen, chyby při stání).

Cena: individuální

Objednat
 

Senzomotorická stimulace

S pomocí labilních pomůcek je dosahováno zlepšení kvality vnímání a nastavení vlastního těla (poúrazový kotník, nestabilní koleno, chronické bolesti zad).

Cena: individuální

Objednat
 

Klappovo lezení

Metoda, která v terapii využívá různé způsoby lezení po čtyřech. Metoda se primárně využívá při léčbě skolióz, nicméně je dobře využitelná i u celé řady dalších diagnóz a obtíží.

Cena: individuální

Objednat
 

Terapie skolióz dle Schrothové

Použití technik z terapie skolióz dle Schrothové, jako je podkládání, dechová cvičení, aj.

Cena: individuální

Objednat
 

Funkční tape

Tape je aktivní opora a slouží jako „prodloužená ruka“ terapeuta. Během terapie pracujete s terapeutem na určitém uvolnění či nastimulování, ale chceme, abyste si mohli tento prožitek odnést s sebou i do běžného života.
Na rozdíl od pasivních opor (ortézy, sádry), které místo zafixují a znehybní, tape odlehčuje přetížená místa a povzbuzuje oslabené či neaktivní části. Tím umožňuje oběma zapojit se do funkce, a proto se mu také říká funkční tape. Pomáhá obnovovat změněnou funkci, nejčastěji pohybovou.
Kinesiotaping se v současnosti využívá po celém světě nejen na poli sportovního lékařství, ale také jako léčebný prostředek. Své místo našel v rehabilitační medicíně, fyzioterapii, pediatrii, ortopedii i medicíně veterinární.
Kinesiotaping ve svém konceptu pracuje s elastickou páskou – kinesio tapem, což ve srovnání s klasickým sportovním rigidním tapem, ortézami a bandážemi způsobilo doslova revoluci v terapii chronických i akutních onemocněních pohybového aparátu.

Cena: individuální

Objednat
 

© Copyright 2020 Rehabilitace Borovany s.r.o.

Vytvořili v: